bajka (..) Be happy for this moment, This moment is your life ...

Temat: Koniec umowy a zwolnienie lekarskie
... umowy sporządzić zaświadczenie płatnika składek (druk Z-3) i przesłać je wraz ze zwolnieniem lekarskim i kserokopią świadectwa pracy do ZUS-u. Pracodwca nalicza wynagrodzenie chorobowe ale tylko do dnia ustania stosunku pracy...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=1597Temat: Weryfikacje ubezpieczenia pacjenta
Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił nową, bezpłatna usługę internetową umożliwiającą zweryfikowanie autentyczności wydanych przez ZUS zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek. Serwis dostępny jest pod adresem: https://ssl.zus.pl/zn. Aby z niego skorzystać i poświadczyć autentyczność wydanego przez ZUS zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, w formularz znajdujący się na tej stronie należy wprowadzić informacje zawarte w sprawdzanym zaświadczeniu, tj.:numer zaświadczenia, numer druku, numer NIP,datę wydania zaświadczenia. Po wprowadzeniu danych należy kliknąć przycisk szukaj - wtedy usługa potwierdzi fakt wydania przez ZUS zaświadczenia albo poinformuje użytkownika o braku takiego zaświadczenia w ewidencji Zakładu. Nowa usługa jest bezpłatna. znaczy, ze i to można spreparować Wysyłanie zamówienia na wyciąg z Centralnego Rejestru Ubezpieczonych (CRU) Dostępność Usługa jest bezpłatna, dostępna dla wszystkich płatników składek. Z wykorzystaniem programu "Płatnik". http://e-inspektorat...lugi_serwisu=20 ciekawe...
Źródło: forum.nfz-wroclaw.pl/index.php?showtopic=6065


Temat: zatrudnienie i świadczenia w ciaży
... ubezpieczona ubiega się od dnia porodu oraz oświadczenie o urodzeniu pierwszego lub kolejnego dziecka. Do wypłaty zasiłku macierzyńskiego wymagane jest dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3a. Dodane po:...
Źródło: nasz-bocian.pl/phpbbforum/viewtopic.php?t=45846


Temat: ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK - pomocy
...
Źródło: szyjemy-po-godzinach.pl/viewtopic.php?t=2005


Temat: Zaświadczenie ZUS dla osóbniebędących płatnikami składek ub
" />Szanowni Państwo, zwracam się do Państwa o pomoc. Od kilku lat pracuję za granicą. Jestem gospodynią domową, niepracującą, nieodprowadzającą składek ZUS. Dotychczas dokumentami niezbędnymi do podjęcia pracy w Niemczech było zaświadczenie ZUS (stwierdzające, że nie jestem płatniczką składek) i dokument potwierdzający mój "zawód", czyli fakt, iż jestem gospodynią domową. Niestety w ubiegłym roku przepisy ZUS uległy zmianie. Według nich, ZUS "nie ma obowiązku" wystawiać tego typu zaświadczeń. Niestety, są one ciągle wymagane przez pracodawcę niemieckiego. Zastanawiam się, czy problem nie polega na interpretacji słów "nie ma obowiązku". Wydaje mi się, iż nie oznaczają one tego, że ZUS nie może wystawiać tych zaświadczeń, lecz że może to robić na wniosek zainteresowanego, o ile będzie "miał na to czas i ochotę". Czy ktoś z Państwa...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=39376


Temat: czy to prawda że ZUS przekształca L4 po 37 tyg ciąży na mac
" />Sorry Gregorry ;-))) ale nie do końca się zgadzam z Tobą Yaar To cytat ze strony ZUS-u Dokumentem wymaganym do wypłaty zasiłku macierzyńskiego jest zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu - ... niezbędne jest zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 - w przypadku pracowników, natomiast w przypadku pozostałych ubezpieczonych niezbędne jest zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3a.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=30006


Temat: zasiłek macierzyński a formalnosci ze strony pracodawcy
" />Trzeba wypełnic Zaświadczenie Płatnika Składek ( Z-3 ). Tam na trzeciej stronie jest punkt: " Uwagi " i w tych uwagach pracodawca krótko pisze,że udziela pracownicy urlop macierzynski od... do......
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=12033


Temat: ZUS Z-3 PILNE
" />Wypełniam Zaświadczenie płatnika składek do Zus i teraz tak w pozycji dotyczacej INFORMACJI O SKŁADNIKACH WYNAGRODZENIA ZA OKRESY MIESIECZNE,kolumna gdzie wpisuje sie wynagrodzenie brutto jezeli pracownik był na chorobowym w...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=14409


Temat: Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 i ZUS Z-3a.
" />zaświadczenie płatnika Z-3 składek wypełnia się wówczas gdy zasiłek chorobowy wypłaca ZUS ( do 20 osób nalicza i wypłaca ZUS ) także w przypadku rozwiązania umowy o pracę gdy pracownik ma ciągłość zwolnienia po okresie wygaśnięcia stosunku pracy wszyskie dokumenty wysyłasz do ZUS ( czyli oryginał zwolnienia lekarskiego - u siebie zostawiasz potwierdzoną kopię i zaświadczenie płatnika składek czyli Z-3 ) ... nie wypełniasz zaświadczenia Z-3.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=16310


Temat: chorobowe
" />do 33 dni w danym roku wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca, powyżej ( jeżeli firma ma mniej niż 20 osób wypłaca zus - powyżej tych dni,musisz wypełnić druk zaświadczenie płatnika składek...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=7029


Temat: Zaleglosci wg ZUSu
" />Moj syn w bedac zatrudnionym na pol eteatu prowadzil dzialalnosc gospodarcza w latach 1999-2001. Z tego tytulu sam oplacal skladki na ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusz pracy. Skladka na ubezpieczenie spoleczne odprowadzana byla przez pracodawce. W czasie prowadzenia dzialalnosci syn praktycznie co 3 miesiace wystepowal do US i ZUS o zaswiadczenia o niezaleganiu w oplacaniu skladek i podatkow, ktore byly jednym z ... za granice i od tamtej pory praktycznie nie utrzymuje kontaktu z krajem. W roku 2009 ZUS przysyla pismo stwierdzajace zaleglosci w oplacie skladek za lata 1999-2001 i domaga sie uiszczenia naleznosci wraz z odsetkami za 8 lat!! W zwiazku z tym mam pytania: 1. Co warte sa zaswiadczenia wystawane przez samego zainteresowanego, czyli przez ZUS? 2. Czy takie zaswiadczenia wystawiane przez 3 lata dzialalnosci nie stanowia "dowodu niewinnosci" platnika? 2. Czu ZUS moze domagac sie odsetek po osmiu latach, nie informujac wczesniej zainteresowanego o ewentualnych zaleglosciach? 3. Jak odwolac sie od takiej decyzji?...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=47218


Temat: zasiłek chorobowy
... przyznania i wyplaty przez ZUS zasilku chorobowego za okres po ustaniu tytulu ubezpieczenia chorobowego jest zaswiadczenie platnika skladek (pracodawcy) na druku ZUS Z-3 (druk na ktorym pracodawca oblicza podstawe do wyplaty...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=4854


Temat: Nudzę się
" />Przedsiębiorca zgłasza się do ubezpieczeń składając w ZUS zgłoszenie płatnika na druku ZUS ZFA i osoby ubezpieczonej na druku ZUS ZUA (lub ZUS ZZA, jeśli podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu). Druki ... sus). Do zgłoszenia płatnika dołącza kopie decyzji urzędu skarbowego o nadaniu NIP i zaświadczenia o nadaniu aktualnego numeru REGON (art. 43 ust. 3a ustawy o sus). Ewentualnie składa też: --druk ZUS ... z tych ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA. Zgłoszenie wyrejestrowania składa w terminie 7 dni od zaistnienia tego faktu (art. 36 ust. 11 ustawy o sus). Ponadto dokonuje wyrejestrowania płatnika składek na...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=41579


Temat: spółka cywilna
Po szybkim kursie internetowym w zakresie prawa ubezpieczeń wychodzi, że spółka cywilna może być zgłoszona jako płatnik składek wspólników ją tworzących jak i pracowników spółki, może się też zdarzyć tak, że wspólnicy opłacają sobie składki samodzielnie. Jeżeli nie wynika to z wystawionego zaświadczenia - można zwrócić sie do wykonawcy z prośbą o wyjaśnienia, czy zakresem wystawionego zaświadczenia objęci wspólnicy s.c.
Źródło: actuarius.pl/forum/viewtopic.php?t=1320


Temat: Ryczałt
- zgłoszenie płatnika składek czyli firmy, - druk ZUS ZUA - zgłoszenie ubezpieczonego czyli prowadzącego działalność do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku braku innych tytułów do ubezpieczeń) bądź - ... na którym wykazuje Pan zadeklarowaną wysokość składek.[/b]
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=4711


Temat: jak tam mija dzien...
daty jego otrzymania". Przy ustalaniu terminu 7 dni nie uwzględnia się dnia, w którym ubezpieczony otrzymał zaświadczenie lekarskie. Jako datę otrzymania zaświadczenia lekarskiego przyjmuje się datę wystawienia zaświadczenia przez lekarza."
Źródło: weseleforum.pl/viewtopic.php?t=302


Temat: Miałam wypadek w pracy
2) ubezpieczonego: numery PESEL i NIP, a w przypadku gdy ubezpieczony nie posiada tych numerów lub jednego z nich - serię i numer dowodu osobistego albo paszportu. § 2. Płatnik składek, ... wypadku; 4) decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej; 5) zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się ubezpieczony; 6) odpis aktu zgonu - w przypadku zgonu osoby, która uległa wypadkowi przy pracy, lub u której stwierdzono chorobę zawodową. § 3. Płatnik składek, po zakończeniu leczenia i rehabilitacji przez ubezpieczonego, przekazuje wniosek wraz ze skompletowaną dokumentacją, o której mowa w...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=1214


Temat: Zaświadczenie o niezaleganiu. Czy musi być wiarygodne?
" />W lipcu 2001, jak również w lipcu 2002 starając sie o kredyt bankowy musiałem przedłożyć zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami oraz ze składkami ZUS. Złożyłem odpowiednie wnioski do US i ZUS, a po niedługim czasie otrzymałem POZYTYWNE zaświadczenia o niezaleganiu. Od tego czasu "nie zacząłem zalegać" ani wobec ZUS, ani wobec US. W lipcu 2003 analogicznie wnioskowałem o wydanie zaświadczeń. Ku mojemu zaskoczeniu zaświadczenie ZUS było NEGATYWNE. Wykazywało ono, że zalegam ze składkami wobec ZUS za okres 03/99 do 02/2001, czyli za okres, który dwoma wcześniejszymi zaświadczeniami został poświadczony jako bez zaległości. ... a nie wiedziałem, że program PŁATNIK pomniejsza składki o wpisaną przeze mnie kwotę. Dopiero kontroler ZUS w lutym 2001 podczas kontroli mojej dokumentacji poinformował mnie, że nie powinienem był wypełniać tych pól, i poinformował mnie, że otrzymam w najbliższym czasie decyzję pokontrolną. Decyzji pokontrolnej nie otrzymałem, natomiast w lipcu 2001 otrzymałem POZYTYWNE zaświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS, co oznaczało dla mnie, że...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=6870


Temat: jakie dokumenty składac na zasiłek macierzyński?????
... na podstawie: 1 * zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przewidywaną datę porodu - za okres przed porodem, albo skrócony odpis aktu urodzenia dziecka - po porodzie, 2* zaświadczenia pracodawcy o okresie udzielonego urlopu...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=42749


Temat: widziałem Janosika cień ...
ZUS już wystawia zaświadczenia na "wnioskowany" dzień - nawet jeśli ten dzień jest przed datą wniosku o wydanie. Najgorzej jest chyba z US. A skąd ta wiedza? ja sądziłem, że to niemożliwe. Uzyskiwanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek Grupa tematyczna: Obliczanie, rozliczanie i opłacanie składek Data ostatniej zmiany: 29 lipca 2008 r. Opis sprawy Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wydawane jest na wniosek płatnika składek przez właściwą dla miejsca prowadzenia działalności Terenową Jednostkę Organizacyjną ZUS. Dla podmiotów, które nie są płatnikami składek, w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych , organem do wydawania zaświadczenia stwierdzającego, że podmiot nie figuruje w Centralnym Rejestrze Płatników, jest I Oddział ZUS w Warszawie, gdy podmiot nie ma siedziby w Polsce (np. firma zagraniczna) lub właściwa, z uwagi na miejsce siedziby w Polsce Terenowa Jednostka Organizacyjna ZUS. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek potwierdza, że na dzień wydania zaświadczenia płatnik nie zalega z opłacaniem składek lub też nie ma wymaganych do uregulowania zobowiązań z tytułu składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ( należności objęte są układem ratalnym lub odroczeniem terminu płatności składek). (...) Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74, z późn....
Źródło: actuarius.pl/forum/viewtopic.php?t=694


Temat: OD CZEGO ZACZĄĆ ?
trzeba i REGON przychodzi pocztą, jak masz regon to możesz założyć konto firmowe w banku. Później wizyta w urzędzie skarbowym (trzeba mieć też ze sobą REGON i zaświadczenie o wpisie) "W ... zgłoszenie siebie jako płatnika składek należy złożyć na druku ZUS ZFA. Dokumenty jakie należy zabrać ze sobą to kopie decyzji urzędu skarbowego o nadaniu numeru NIP i zaświadczenia urzędu statystycznego o ... * emerytalnemu * rentowym * wypadkowemu Podlegają także obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz odprowadzają składkę na Fundusz Pracy, dobrowolnie natomiast można opłacać składki na ubezpieczenie chorobowe." Osoby zatrudnione na etat opłacają tylko...
Źródło: szyjemy-po-godzinach.pl/viewtopic.php?t=46


Temat: Wynagrodzenie chorobowe - jak obliczyć
upłynie 7-dniowy termin, a Ty nie otrzymałeś zaświadczenia lekarskiego od pracownika niezdolnego do pracy. Powinieneś w związku z tym wiedzieć, że niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni powoduje obniżenie o 25% wysokości zasiłku przysługującego za okres od 8. dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Zasiłku chorobowego nie obniżasz, jeżeli niedostar-czenie zaświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego pracownika (art. 62 ust. 3 uośp). Nie należy obniżać o 25% wysokości wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy, nawet jeżeli pracownik dostarczył zaświadczenie lekarskie po upływie 7 dni, bowiem art. 92...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=4536


Temat: wynagrodzenie za czas chorobowego
omega_m, w sprawie Twojego pytania zasięgnęliśmy opinii u prawnika - eksperta w portalu Ciążowy.pl. Oto jego odpowiedz: Kwestię przekazania zaświadczenia lekarskiego przez pracodawcę Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych reguluje art. 62 ust.2 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zgodnie z tym przepisem ubezpieczony obowiązany jest dostarczyć zaświadczenie lekarskie w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania płatnikowi składek, który przekazuje je niezwłocznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podając datę dostarczenia tego zaświadczenia przez ubezpieczonego. Jest to niestety jedyna regulacja prawna określająca w jakim czasie zakład pracy ma przekazać zaświadczenie lekarskie do ZUS-u. Ustawodawca nie zastosował żadnego ścisłego terminu przekazania, a poprzestał jedynie na określeniu, że ma się to być uczynione niezwłocznie. Takie jednak określenie terminu nie ... dokumentacji zasiłkowej na czynności pracodawcy będzie składało się wypełnienie formularza ZUS Z-3, dołączenie zaświadczenia lekarskiego ubezpieczonego i wysłanie tych dokumentów. Wobec tego, że ww czynności nie należą do skomplikwoanych, niezwłoczne ich ... dokumentacji przez okres 2-3 tygodni jest oczywistym naruszeniem obowiązków płatnika składek z zakresu ubezpieczeń społecznych. Niestety, ustawa o świadczeniach pieniężnych, nie przewiduje dla ubezpieczonego żadnych instrumentów, które umozliwiłyby wyegzekwowanie od pracodawcy obowiązku niezwłocznego ich przesyłania, w tym także samodzielnego przesłania zaświadczenia lekarskiego do ZUS-u. Przepisy wyraźnie stanowią, że czynności te wykonuje płatnik składek. Zresztą przesłanie do ZUS-u zaświadczenia lekarskiego samodzielnie i tak nic by nie dało, albowiem dowodami potwierdzającym Pani prawo do zasiłku, po uzyskaniu których ZUS wypłaca świadczenia, jest nie tylko zaświadczenie lekarskie, ale również formularz ZUS Z-3, który może wypełnić wyłącznie płatnik składek, czyli zakład pracy. W Pani sytuacji jest jednak ewidentne, że pracodawca zaniedbuje ciążące na nim obowiązki z zakresu ubezpieczeń społecznych, narażając tym samym Panią na szkodę, stres, itd. Najlepszym rozwiązaniem w tego typu sytuacji jest zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy o pojawiających się u tego pracodawcy naruszeniach przepisów pracowniczych (tu: w zakresie przekazywania zaświadczeń do ZUS-u).PIP, której zadaniem jest ochrona pracowników ... podjęcia przez niego żadnych konkretnych jeszcze środków, potrafi "uporzadkować" problematyczne kwestie pracownicze panujące w zakładach pracy. Ponadto, mogłaby Pani również wystąpić z odpowiednim pismem do ZUS-u (ewentualnie dołączając kopie zaświadczenia lekarskiego, ... wykonywania przez płatników składek obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych. W ramach tego ustawowego zadania, inspektorzy ZUS są uprawnieni do przeprowadzenia kontroli u płatnika składek w przedmiocie sprawdzania prawidłowości dokonywania przez niego ... naruszeniem zdrowia a naruszeniem obowiązków przez płatnika).
Źródło: ciazowy.pl/forum/viewtopic.php?t=175


Temat: Renta socjalna a praca
... renty. Powiadomienie to następuje w formie pisemnego oświadczenia, a jeśli od osiąganego przychodu odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne, uprawniony zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia wystawionego przez płatnika składek.
Źródło: forum.niesmiertelni.pl/viewtopic.php?t=6373


Temat: Weryfikacje ubezpieczenia pacjenta
rolników ubezpieczonych w KRUS: zaświadczenie z KRUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie zdrowotne lub ostatni dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne; • w przypadku emerytów: legitymacja emeryta (lub ostatni odcinek emerytury); • w przypadku rencistów: legitymacja rencisty (lub ostatni odcinek renty); • w przypadku bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy: zaświadczenie z urzędu pracy o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne (ważne 30 dni); • w przypadku osoby pobierającej zasiłek stały z pomocy społecznej: zaświadczenie z MOPS-u oraz potwierdzenie ostatniej wypłaty zasiłku; • w przypadku osoby pobierającej zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne: decyzja lub zaświadczenie z ZUS-u potwierdzające zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego oraz potwierdzenie wypłaty ostatniego świadczenia; • w przypadku osób objętych dobrowolnym ubezpieczeniem: dowód wpłaty składki zdrowotnej • wydane osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji przez właściwy ze względu na miejsce ... potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne osoby, która zgłosiła ją do ubezpieczenia zdrowotnego (patrz wyżej), oraz • dowód zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (druk ZUS ZCNA, ZUS ZCZA) lub zaświadczenie od płatnika o zgłoszeniu członka rodziny ... określone w powyższym ogłoszeniu w punkcie 1 i druk zgłoszenia do ubezpieczenia (ZUS ZUA) lub zaświadczenie od płatnika składki zawierającą datę zgłoszenia do ubezpieczenia; • dla członków rodziny – dokumenty określone w...
Źródło: forum.nfz-wroclaw.pl/index.php?showtopic=6065